DoraBella en George-Yves 24 mei 2020

Op 24 mei is DoraBella bevallen van 3 mooie kittens mamma en de kitten doen het goed.

Kitten meisje silver tabby blotched – Besproken
Kitten meisje silver tabby blotched – Besproken
Kitten meisje silver tabby blotched – Besproken